Mua đàn piano cũ giá tốt tại TPHCM - Kiểm tra số seri

Tổng hợp số serial và năm sản xuất đàn piano cơĐàn piano cơ được sản xuất bởi nhiều hãng, mỗi hãng lại có nhiều model, kiểu dáng, nếu bạn chưa có kinh nghiệm sẽ rất dễ bị choáng ngợp khi lựa chọn mua đàn piano cơ. Đối với những bạn muốn tìm mua đàn piano cũ, ngoài việc xác định model sản phẩm, thì việc xác định năm sản xuất là một điều đặc biệt quan trọng, nó giúp bạn xác định tương đối về giá trị của đàn. Sau đây, Đức Trí Music xin chia sẻ với bạn một số điều liên quan đến số serial và năm sản xuất đàn piano cơ.

số seri đàn piano - ym5

Cách xác định năm sản xuất của đàn piano cơ

Bạn có thể dễ dàng xác định năm sản xuất của đàn piano cơ dựa trên số serial của đàn, mỗi mẫu đàn có thể in số serial ở những vị trí khác nhau, thường thì được in ở nắp hộp đàn, bạn có thể mở ra xem. Đàn piano Kawai và Yamaha thường có số serial được in trên khung gang của đàn, phía sau búa đàn. Với đàn piano cơ Steinway & Sons lại không thường đặt đồng nhất tại các vị trí, nhưng phổ biến nhất là ở phần trên dây đàn (giữa các chốt pin).

Số serial của Grand Steinway Piano bắt đầu từ 1000, năm 1853 và tăng dần theo khoảng thời gian không đều về sau. Đối với Upright Steinway Piano thì nó được đóng dấu bên trong đàn, hoặc phía trước đàn dưới bàn phím, mặt sau đàn vị trí keyslip…

Số seri đàn Piano steinway K

Bảng tra cứu năm sản xuất dựa vào số serial của một số thương hiệu piano cơ nổi tiếng

Như các bạn đã biết, Steinway & Sons là thương hiệu đàn piano cao cấp nhất, còn Kawai và Yamaha là hai thương hiệu được ưa chuộng nhất. Vì vậy, Đức Trí Music sẽ giới thiệu đến bạn bảng tổng hợp số serial và năm sản xuất một số model đàn piano cơ phổ biến của ba thương hiệu nổi tiếng này:

UPRIGHT YAMAHA

MODEL

PEDAL SERIAL. NO.

YEAR

 
U1D, U3C U3D 2 110000 – 410000 1959-1965 
U1E,U2C U3E 3 410000 – 1040000 1965-1970 
U1F, U2F U3F 3 1040000 – 1230000 1970-1971 
U1G, U2G U3G 3 1230000 – 1420000 1971-1972 
U1H, U2H U3H 3 1420000 – 3130000 1971-1980 
U1M, U2M U3M 3 3250000 – 3580000 1980-1982 
U1A, U2A U3A 3 3670000 – 4450000 1982-1987 
U10BL  U30BL 3 4510000 – 4700000 1987-1989 
U10A, U30A 3 4700000 – 5330000 1989-1994 
UX 3 2000000 – 3200000 1975-1980 
YUA 3 2700000 – 3680000 1978-1982 
YUS, YUX 3 3250000 – 3580000 1980-1982 
UX1, UX3  UX5 3 3670000 – 4640000 1982-1988 
UX2 3 3830000 – 4640000 1983-1988 
UX10BL  UX30BL  UX50BL 3 4600000 – 4850000 1988-1990 
UX10A UX30A  UX50A 3 4820000 – 5330000 1990-1994 
U100, U300 3 5330000 – 5560000 1994-1997 
UX100  UX300  UX500 3 5330000 – 5560000 1994-1997 
YM10 3 5560000 – 1997- 
YU1, YU3  YU5 3 5560000 – 1997- 
W101, W102 W103 3 1950000 – 3210000 1974-1980 
W104, W105 W106 3 2000000 – 3210000 1975-1980 
W101B 3 3210000 – 3670000 1980-1982 
W102B, BW  BS 3 3210000 – 4510000 1980-1987 
W103B W104B 3 3210000 – 3670000 1980-1982 
 

MODEL

PEDAL SERIAL. NO.

YEAR

 
W106B, BM BB     3 3210000 – 4510000 1980-1987 
W107B, BR BT 3 3210000 – 4510000 1980-1987 
W108B, BS 3 3210000 – 4510000 1980-1987 
W109B, BT 3 3210000 – 4510000 1980-1987 
W110BA, BC, BD, BW, BB, BS 3 3780000 – 4510000 1983-1987 
W120BS, BW 3 4000000 – 4510000 1984-1987 
W201, B, BW, Wn 3 2700000 – 4900000 1978-1990 
W202, B, BW, Wn 3 2700000 – 4900000 1978-1990 
W100Wn, WnC 3 5060000 – 5370000 1991-1994 
W500Wn,  WnC 3 5040000 – 5330000 1991-1994 
W100MO, MW, MC 3 5280000 – 5530000 1993-1997 
W110WnC 3 5370000 – 5530000 1994-1997 
MC101  MC201 3 4100000 – 4390000 1985-1986 
MC202  MC203  MC204 3 4100000 – 4450000 1985-1987 
MC301 3 4100000 – 4580000 1985-1988 
MC108C, E, O, H, W 3 4350000 – 4890000 1986-1990 
MC10BL, MC10Wnc  MC10Bic 3 4540000 – 4890000 1988-1990 
MC10A 3 4860000 – 5330000 1990-1994 
MC1AWnc 3 4860000 – 5330000 1990-1994 
MC1ABic 3 4860000 – 5080000 1990-1991 
WX1A 3 4860000 – 5080000 1990-1991 
WX3A  WX5A 3 4860000 – 5330000 1990-1994 
WX102R WX106W 3 4150000 – 4590000 1985-1988 
W116BT, WT, HC, SC,  3 4650000 – 4860000 1986-1990 
L101, L102 3 2950000 – 4630000 1979-1982 
 
MODEL PEDAL SERIAL. NO. YEAR 
LU101W 3 3670000 – 5400000 1982-1985 
F101,F102     3 3590000 – 4170000 1982-1985 
F103BL,AW 3 3790000 – 4170000 1983-1985 
MX100, R  MX200, R  3 4250000 – 4730000 1986-1989 
MX300, R 3 4590000 – 4730000 1988-1989 
MX100M   MX200M MX300M   3 4730000 – 4930000 1989-1990 
MX101, R MX202, R MX303, R 3 4930000 – 5080000 1990-1991 
MX90BL, RBL, Wnc, RWnc, Bic 3 4610000 – 4730000 1988-1989 
MX30RS 3 4730000 – 4980000 1989-1991 
MX31RS 3 4980000 –  1991- 
SX100, R  4730000 – 4980000 1989-1990 
SX101, R  4980000 –  1990- 
HQ90  5280000 – 5320000 1993-1994 
HQ90B  5320000 – 5510000 1994-1996 
HQ90SXG, XG  5510000 – 5560000 1996-1997 
HQ100BWn HQ300B  5370000 – 5510000 1994-1996 
HQ100SX HQ300SX  5420000 – 5510000 1995-1996 
HQ100SXG HQ300SXG  5510000 – 5560000 1996-1997 
 

 

Số seri đàn piano cơ - yamaha u3h

 

UPRIGHT KAWAI

MODEL PEDAL SERIAL. NO. YEAR
K8, K20, K35, K48  32000 – 170000 1958-1966
KS1, KS2, KS3 3 170000 – 329000 1966-1969
KU1, KU1D KU2, KU2D KU3, KU3D KU5, KU5D 3 329000 – 478000 1969-1971
KU1B, 2B, 3B, 5B 3 478000 – 577000 1971-1973
BL31, BL51 BL61, BL71 3 577000 – 1100000 1973-1980
BL12 3 688000 – 1100000 1974-1980
US50, US60 US70 3 1100000 – 1600000 1980-1985
KS2F  KS3F  KS5F 3 1100000 – 1600000 1980-1985
CL2 3 1300000 – 1500000 1982-1985
CL3 3 1400000 – 1750000 1984-1987
BS10 3 1790000 – 1987-
BS20, BS30 BS40 3 1715000 – 1987-
KL65B  KL72W US63H 3 1800000 – 1988-
BS20S 3 1800000 – 1988
ED48E  ED52S 3 1690000 – 1986
BS2A  BS3A 3 1926000 – 1990-
BS1A 3 1970000 – 1990-
CL5 3 1976000 –  1990-
KL95R  KL64K 3 1970000 – 1990-
KL51WI  KL51KF KL53K  KL78W 3 1895000 –  1989-
KL75W  KL74K KL68W 3 1926000 –  1990-
US6X 3 1895000 – 1989-
UX8X  US9X 3 1970000 – 1990-
H5020 H503W 3 2010000 – 1991-
H102W  H201R  H202M  H301W 3 2010000 – 1991-

 

Số seri trên đàn Piano cơ - Steinway O

SỐ SERIES STEINWAY & SONS

1000 = 1856               175000 = 1916                     370000 = 1961                 578500 = 2006

2000 = 1858               185000 = 1917                     375000 = 1962                 582500 = 2007

3000 = 1860                190000 = 1918                    380000 = 1963                 584600 = 2008

5000 = 1861               195000 = 1919                     385000 = 1964                 587500 = 2009

7000 = 1863               200000 = 1920                     390000 = 1965                 589500 = 2010

9000 = 1864                 205000 = 1921                   395000 = 1966

11000 = 1865               210000 = 1922                  400000 = 1967

13000 = 1866               220000 = 1923                  405000 = 1968

15000 = 1867               225000 = 1924                  412000 = 1969

17000 = 1868               235000 = 1925                 418000 = 1970

19000 = 1869               240000 = 1926                 423000 = 1971

21000 = 1870               255000 = 1927                 426000 = 1972

23000 = 1871               260000 = 1928                 431000 = 1973

25000 = 1872               265000 = 1929                 436000 = 1974

27000 = 1873               270000 = 1930                 439000 = 1975

29000 = 1874               271000 = 1931                 445000 = 1976

31000 = 1875               274000 = 1932                 450000 = 1977

33000 = 1876               276000 = 1933                 455300 = 1978

35000 = 1877               278000 = 1934                 463000 = 1979

40000 = 1878               279000 = 1935                 468500 = 1980

45000 = 1881               284000 = 1936                 473500 = 1981

50000 = 1883               289000 = 1937                 478500 = 1982

55000 = 1886               290000 = 1938                 483000 = 1983

60000 = 1887               294000 = 1939                 488000 = 1984

65000 = 1889               300000 = 1940                 493000 = 1985

70000 = 1891               305000 = 1941                 498000 = 1986

75000 = 1893               310000 = 1942                 503000 = 1987

80000 = 1894               314000 = 1943                 507700 = 1988

85000 = 1896               316000 = 1944                 512600 = 1989

90000 = 1898               317000 = 1945                516700 = 1990

95000 = 1900               319000 = 1946                521000 = 1991

100000 = 1901             322000 = 1947                523500 = 1992

105000 = 1902             324000 = 1948                527000 = 1993

110000 = 1904              328000 = 1949                530000 = 1994

115000 = 1905              331000 = 1950                533500 = 1995

120000 = 1906              334000 = 1951                537200 = 1996

125000 = 1907              337000 = 1952                540700 = 1997

130000 = 1908              340000 = 1953                545600 = 1998

135000 = 1909              343000 = 1954                549600 = 1999

140000 = 1910              346500 = 1955                554000 = 2000

150000 = 1911              350000 = 1956                558000 = 2001

155000 = 1912              355000 = 1957                562500 = 2002

160000 = 1913              358000 = 1958                567000 = 2003

165000 = 1914              362000 = 1959                571000 = 2004

170000 = 1915              366000 = 1960                574500 = 2005

Trên đây là một số thông tin để bạn xác định mẫu mã, năm sản xuất của đàn piano cơ, qua đó bạn có thể định giá sản phẩm tốt hơn. Ngoài ra, nó cũng một phần giúp bạn xác định đàn có phải được sản xuất chính hãng hay không. Nếu bạn có nhu cầu mua các sản phẩm đàn piano cơ cũ, piano cơ mới chính hãng, mời bạn ghé thăm Đức Trí Music nơi bán đàn piano tốt nhất tại HCM.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *